МОНГОЛЫН ГЕОДЕЗИ ФОТОГРАММЕТР ЗУРАГ ЗҮЙН ХОЛБОО

Mongolian Association of Geodesy Photogrammetry and Cartography

Бид олон улсад зөвшөөрөгдсөн шинжлэх ухаан, техникийн ололт амжилтыг салбартаа нэвтрүүлэн, салбарын хамрах хүрээ, ач холбогдлыг сурталчлан таниулж, өөрийн гишүүдийн эрх ашгийг хамгаална.

Онцлох мэдээ

Холбооны зүгээс хэрэглэгчдэд онцлон мэдэгдэх шаардлагатай гэж үзсэн мэдээлүүдийг хүлээн авна уу.

Сүүлийн мэдээ

Хэрэглэгчдийн уншсан сүүлийн мэдээнүүд

Цаг үеийн

Зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох, сунгах сургалт

Дэлгэрэнгүй
Танилцуулга

Түүхэн замнал

Дэлгэрэнгүй
Цаг үеийн

Газар зүйн мэдээлэл. хөрсний орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт wm стандартын төсөлд санал авч байна. 15-18

Дэлгэрэнгүй

Баг, хороогоор үзүүлсэн байршил:

Нэр Регистр Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Баг/Хороо
Аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт
Нэр Регистр Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Баг/Хороо

Source: license.gazar.gov.mn, opendata.gov.mn, opendata.burtgel.gov.mn

Салбарын хүний нөөцийн статистик (системд бүртгэгдсэн)

Холбооны орлого зарлага

Огноо Гүйлгээ төрөл Дүн (₮) Төрөл Гүйлгээний утга