card
/

Мэдээ мэдээлэл

Гишүүнчлэлийн анкет бөглөх

Бүртгүүлэх
СОНГОН суралцах багц цагийн сургалт

СОНГОН суралцах багц цагийн сургалт

 Мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалт

Мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалт

”Геодези-2019“ геодезийн улсын олимпиад

”Геодези-2019“ геодезийн улсын олимпиад

Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн анхааралд

Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн анхааралд

Геодезчидын хөшөө

Геодезчидын хөшөө

Урлагын наадам зохион байгуулах тухай

Урлагын наадам зохион байгуулах тухай

Гео-Мэдээллийн холбоо

Гео-Мэдээллийн холбоо

Хамтран ажиллах тухай

Хамтран ажиллах тухай