Удирдах зөвлөлийн журамын төсөл 2022.11.14

Дуусах : 2022/11/19

Санал

Хавсралт: Харах

Удирдах зөвлөл : 2022/11/16

санал өгөх

Хэрэглэгчийн санал ирүүлсэн байдал

Төрөл Хэрэглэгч Санал Тусгасан
1 Зарчим А.Сумъяа Бичвэр Тусгасан:
2 Зарчим А.Долгорсүрэн Журмыг цахим системтэй уялдуулах, бичвэр хоорондын зайг параграфаар тохируулах. Өмнө өгсөн санал дээрээ хэдэн зүйл нэмэв. Хянаж байгаа