УСНЫ ЁРООЛЫН ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛТ, ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛ

Дуусах : 2023/07/31

"Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан"-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан "Усны ёроолын геодезийн хэмжил, зураглалын ажил" барилгын дүрмийг шинээр боловсруулж байгаатай холбогдуулан уг баримт бичгийн төсөлд 2023 оны 07 дугаар сарын 31-ний дотор саналаа ирүүлнэ үү. Өгсөн саналын агуулгаас хамааран мэргэшсэн, зөвлөх зэрэг горилох, сунгах, ахиулахад шаардлагатай бие даасан багц цагийг тооцох боломжтой. https://mcis.gov.mn/main/moreDtl/16754251361915

Хавсралт: Харах

Гүйцэтгэх захирал : 2023/07/19

санал өгөх

Хэрэглэгчийн санал ирүүлсэн байдал

Төрөл Хэрэглэгч Санал Тусгасан
1 Зарчим А.Долгорсүрэн Бичвэруаыы Тусгасан: