Шагнал олгох журам

Дуусах : 2022/11/26

Санал


: Холбооны тэргүүн Нийтэлсэн : 2022/07/25

Төрөл Хэрэглэгч Санал
1 Агуулга П.Эрдэнэчимэг Ажил эрхлэлт дээр бүртгэлгүй байгууллагыг нэмэхэд регистрээр нэмэхийг өөрчилбөл яаж байна? Урьд ажиллаж байсан газрынхаа регистрийг мэдэхгүй учир байгууллагын нэр нэмэгдэхгүй байна.
2 Агуулга П.Эрдэнэчимэг Нэхэмжлэх гэдэг дээр /он, сар, өдөр/ хугацааг бичиж өгөх
3 Зарчим П.Эрдэнэчимэг Гишүүнчлэл ойлгомжгүй байна. Хэрвээ гишүүн бол хэзээнээс гишүүн байсан гэдэг нь харагддаг байх. Гишүүн биш бол гишүүнээр элсэх гэдэг сонголт байлгавал зүгээр байна.
4 Заалт А.Сумъяа Бичвэр