card

1. 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ний өдрийн бүх гишүүдийн сонгуульт хурлаар дор дурдсан нэр бүхий 13 хүний бүрэлдэхүүнээр ХУЗ шинэчлэгдэн ажиллахаар болсон.Үүнд:

 • О.Хосбаяр - Геосурвэй ХХК-ийн захирал
 • Ю.Чүлтэм - Геомэп ХХК-ийн захирал
 • Ш.Ганболд - Эйр сурвэй ХХК-ийн захирал
 • Ц.Дашзэвгэ - Спейшл моделинг хХК-ийн ерөнхий инженер
 • Б.Бумням - Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын мэргэжилтэн
 • А.Долгорсүрэн - Топсүрвэй ХХК-ийн ерөнхий менежер
 • П.Эрдэнэчимэг - ШУТИС-УУИС-ийн ахлах багш
 • Б.Баттүшиг - Ончсурвэй ХХК-ийн захирал
 • Я.Алтаншагай - Геомастер ХХК-ийн ерөнхий инженер
 • Б.Гансүх - Геомэп инженеринг ХХК-ийн ерөнхий инженер
 • Г.Мөнх-Од - Геокад ХХК-ийн инженер
 • Б.Ганчимэг - Кадсүрвэй ХХК-ийн инженер
 • Б.Мөнхтүвшин - Агар од инженеринг ХХК-ийн захирал

ХУЗ-ийн сонгуульт хурал

2022 оны 1 дүгээр сарын 15-ний өдрийн бүх гишүүдийн сонгуульт хурлаар нийт 25 хүний нэр дэвшүүлснээс дор дурдсан нэр бүхий 13 хүний бүрэлдэхүүнээр ХУЗ шинэчлэгдэн ажиллахаар болсон

ХУЗ-ийн шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүн:

Үүнд:

 • О.Хосбаяр - Геосурвэй ХХК-ийн захирал
 • Ю.Чүлтэм - Геомэп ХХК-ийн захирал
 • Ш.Ганболд - Эйр сурвэй ХХК-ийн захирал
 • Ц.Дашзэвгэ - Спейшл моделинг ХХК-ийн ерөнхий инженер
 • Б.Бумням - Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын мэргэжилтэн
 • А.Долгорсүрэн - Топсүрвэй ХХК-ийн ерөнхий менежер
 • П.Эрдэнэчимэг - ШУТИС-ГУУС-ийн ахлах багш
 • Б.Баттүшиг - Ончсурвэй ХХК-ийн захирал
 • Я.Алтаншагай - Геомастер ХХК-ийн ерөнхий инженер
 • Б.Гансүх - Геомэп инженеринг ХХК-ийн ерөнхий инженер
 • Г.Мөнх-Од - Геокад ХХК-ийн инженер
 • Б.Ганчимэг - Кадсүрвэй ХХК-ийн инженер
 • Б.Мөнхтүвшин - Агар од инженеринг ХХК-ийн захирал
ХУЗ-ийн сонгуульт хурал