Онцлох мэдээ

Холбооны зүгээс хэрэглэгчдэд онцлон мэдэгдэх шаардлагатай гэж үзсэн мэдээлүүдийг хүлээн авна уу.

Сүүлийн мэдээ

Хэрэглэгчдийн уншсан сүүлийн мэдээнүүд

First sample image
Цахим хэлэлцүүлэг

Газар зүйн мэдээлэл. орто зураглалын орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 9-18

First sample image
Цаг үеийн

Global surveyor's day -2023 өдөрлөгийн урилга

First sample image
Хууль, эрх зүй

Сургалт зохион байгуулах журам.

Холбооны Гишүүн байгууллагууд (47)

Баг, хороогоор үзүүлсэн байршил:
Гишүүн байгууллагууд
Нэр Регистр Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Баг/Хороо
Аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт
Нэр Регистр Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Баг/Хороо

Source: license.gazar.gov.mn, opendata.gov.mn, opendata.burtgel.gov.mn

Салбарын хүний нөөцийн статистик (системд бүртгэгдсэн)

Холбооны орлого зарлага

Огноо Гүйлгээ төрөл Дүн (₮) Төрөл Гүйлгээний утга
Нийт: