Манай салбарын Геодези, зураг зүйн тухай хууль нь 1997 оны 10-р сарын 31-ны өдөр батлагдаж өнөөг хүртэл нийтдээ 11 удаа 16 зүйл, 41 хэсэг, заалтад нэмэлт, өөрчлөлт орж, 2 хэсэг шинээр нэмсэн. Эдгээр нь бусад хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бөгөөд хуулийн 123 заалтын 30 хувьд өөрчлөлт орж, шинжлэх ухааны үндэслэл, тооцоотойгоор хийгддэг геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, тэдгээртэй холбогдсон бусад салбарын харилцааг зохицуулж буй зарим зүйл, хэсэг заалтуудын уялдаа алдагдахад хүрсэн.

Хууль татах холбоос

Нэмэлт өөрчлөлтүүдийг доорх холбооноос татаж сонирхоорой

 1. 1999-12-23
 2. 2000-09-01
 3. 2001-11-30
 4. 2003-01-02
 5. 2003-06-12
 6. 2003-06-19
 7. 2005-01-27
 8. 2011-01-20
 9. 2015-12-04
 10. 2016-09-01
 11. 2017-02-02

Энэхүү хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хийх гэж байгаатай холбогдуулж манай холбооноос ажлын хэсэг байгуулан эцсийн саналыг Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлэхээр ажиллаж байна. Шинэчилсэн найруулгын төслийг татаж авч үзнэ үү,

Шинэчилсэн найруулсан хуулийн батлагдсан үзэл баримтлалыг эндээс татаж авна уу,