Сэтгүүлүүд

Сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн гишүүдийг 2018 оны 12-р сарын 19-ны Холбооны удирдах зөвлөлийн хурлаар шинэчлэн баталсан болно. ГЕОДЕЗИ сэтгүүл маань нийт 5 дугаартай, газрын харилцаа сэтгүүлийн тусгай дугаартай нийлээд 6 сэтгүүл хэвлэгдээд байна. Хамгийн сүүлд 2019 оны 01 сард сэтгүүлийн шинэ дугаар гарсан.

Өмнөх дугаарууд

Дараагийн дугаар 2019 оны 4 сард салбарын ажилтны 2-р зөвлөгөөнд зориулагдан хэвлэгдэн гарах бөгөөд сэтгүүлд нийтлэл оруулах, худалдан авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу