• МГФЗЗХ-ны вэбсайтад тухлан саатна уу!

    МГФЗЗХ-ны вэбсайтад тухлан саатна уу!

    Монголын Геодези, Фотограмметр, Зураг Зүйн холбоо нь геодези, фотограмметр, зурагзүйн болон газарзүйн мэдээллийн систем,тандан судалгааны ажил, үйлчилгээ эрхлэгч мэргэжилтнүүдийн ашиг сонирхлыг илэрхийлэгч төрийн бус байгууллага юм.

  • МГФЗЗХ нь Олон улсын Геодезийн холбооны (ОУГХ) гишүүн

    МГФЗЗХ нь Олон улсын Геодезийн холбооны (ОУГХ) гишүүн

    ОУГХ нь дэлхий нийтийн хэмжээнд газрын зургийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн ашиг сонирхлыг илэрхийлдэг аж. Тус байгууллага нь олон улсын үндэсний холбоодыг нэгтгэж, даян дэлхийн газрын зураглалын бүхий л салбар чиглэлүүдийг хамран ажилладаг байна.

Mongolian Association of Geodesy Photogrammetry and Cartography (MAGPC) is Non-Government Organization representing the interests of surveyors, cartographers, specialists in geo-informatics, photogrammetry, GIS, Remote Sensing in country.

MAGPC is a member of FIG – International Federation of Surveyors (www.fig.net).

FIG is the premier international organization representing the interests of surveyors worldwide. It is a federation of the national member associations and covers the whole range of professional fields within the global surveying community. It provides an international forum for discussion and development aiming to promote professional practice and standards.

The third FIG Commissions 5 and 6 Workshop on “Innovative Technologies for an Efficient Geospatial Management of Earth Resources” organized by the International Federation of Surveyors (FIG), Mongolian Association of Geodesy Photogrammetry & Cartography (MAGP&C) and Siberian State Academy of Geodesy (SSGA). The workshop held for the first time in Ulaanbaatar, Mongolia, on September 4-8,2011.