Мэндчилгээ

Шинэ жилийн мэнд дэвшүүлье, гарч буй онд эрүүл мэнд, аз жаргал, амжилт ололтоор дүүрэн байх болтугай