Телевизийн нэвтрүүлэг

Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр цацагдах “ХӨГЖЛИЙН ЭКО ГАРЦ” цуврал хэлэлцүүлгийн нэвтрүүлгээр геодези, зураг зүйн чиглэлээр 4 сэдвээр олон нийтэд хүргэх нэвтрүүлэг ГХГЗЗГ, МГФЗЗХ болон ААН-үүд хамтран бэлтгэж байна. Нэвтрүүлгийн сэдвүүдийг байршууллаа.