Бидний тухай

Тус холбооны үндсэн зорилго нь салбарын мэргэжилтнүүдийн эрх ашгийг хамгаалах, холбогдох хуулийг сайжруулах, өөрийн орны хувьд мэргэжлийн үйлдвэрлэлийг хөгжилд хувь нэмрээ оруулах явдал юм. МГФЗЗХ нь гишүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг удирдах, сургалт семинарт хамруулах, олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. Мөн бид ОУГХ-ны стандартыг Монголд хэвшүүлэх,одоо хэрэгжиж буй “Тулгамдсан шаардлага: Өсөн нэмэгдэж буй ач холбогдол” ажлын төлөвлөгөөг баримтлах зэрэг болно. Бид ОУГХ-ны 10 комисстай нягт хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн, Монгол улсын төрийн байгууллагатай холбох, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх зорилготой. Монголын Зураг Зүйн Холбоог нэгтгэсэн МОНГОЛЫН ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ХОЛБОО нь 2004 оны 7 сарын 26-ны өдрийн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 150 тоот тушаалаар улсын бүртгэлд хамрагджээ. 2009 оны 11 сарын 9-нд Улсын Бүртгэлийн Албаны шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах үед Монголын Геодези, Фотограмметр, Зураг Зүйн Холбоо(МГФЗЗХ) болон өргөжсөн байна. МГФЗЗХ 2006 оны 6 сард Олон улсын геодезийн холбоонд (ОУГХ) гишүүнээр элссэн билээ. 2015 оны 4 сарын 06-ны өдөр, Монгол-Японы төвийн байранд, салбарын мэргэжилтнүүдийн хүрээнд явагдсан, Холбооны тайлан сонгуулийн хурлаар дараах 13 инженер Удирдах зөвлөлд сонгогдсон. 1. Цэрэнсанги овогтой Дашзэвгэ, Магистр, Холбооны тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн дарга, Монгол улсын зөвлөх инженер 2. Дүгэрсүрэн овогтой Мөнхбаяр, Гүйцэтгэх захирал, Мэргэшсэн инженер

МГФЗЗХ-ны удирдах зөвлөлийн гишүүд:

3. Нанзад овогтой Ган-Эрдэнэ,  Магистр, Геокад ХХК захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер 4. Баатар овогтой Энхтүвшин, Магистр, Геомон Инженеринг ХХК захирал 5. Оросоо овогтой Хосбаяр, Геосурвэй ХХК захирал, Мэргэшсэн инженер 6. Даш овогтой Оюунцэцэг, Доктор, Тэргүүлэх профессор, ШУТИС, УУИС, Монгол улсын зөвлөх инженер 7. Жамъяан овогтой Алтанцэцэг, PhD, Дэд Профессор, БХБЯ ШУТехнологи Ногоон хөгжил зөвлөлийн гишүүн, Баясахсурвэй ХХК захирал 8. Юмбаяр овогтой Чүлтэм, Магистр, Геомеп ХХК захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер 9. Сэрээдэндэв овогтой Ганчимэг, Магистр, Кадсурвэй ХХК захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер 10. Чойжил овотой Цэрэнбат, Магистр, Инженер Геодези ХХК зөвлөх, Монгол улсын зөвлөх инженер 11. Доржпалам овогтой Лүндэнбат, Магистр, Дирекцион ХХК захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер 12. Дашдорж овогтой Даваажаргал, Магистр, Нийслэлийн Зураг Төслийн хүрээлэнд инженер 13. Алтангэрэл овогтой Долгорсүрэн, Топсурвэй ХХК ахлах инженер, Мэргэшсэн инженер

2012-2015 он

 • Тэргүүн Бяруузанын Эрдэнэбаатар, Топсурвэй ХХК захирал
 • Гүйцэтгэх захирал, Оросоогийн Хосбаяр, Геосурвэй ХХК захирал

МГФЗЗХ-ны удирдах зөвлөлийн гишүүд:

 • Нанзадын Ган-Эрдэнэ, Геокад ХХК захирал
 • Жамьяангийн Алтанцэцэг, Доктор, Профессор
 • Цэрэнсангийн Дашзэвгэ, Магистр, ММССан
 • Дашийн Оюунцэцэг, Доктор, Тэргүүлэх профессор, ШУТИС, УУИС, Монгол улсын зөвлөх инженер
 • Сүрэнжавын Төмөрбат, Магистр, Мон Мет ХХК гүйцэтгэх захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер
 • Сэрээдэндэвийн Ганчимэг, Магистр, Кадсурвэй ХХК захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер
 • Юмбаярын Чүлтэм, Магистр, Геомеп ХХК захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер

2009-2012 он

 • Тэргүүн Баатарын Энхтүвшин, Геомон инженеринг ХХК захирал
 • Гүйцэтгэх захирал, доктор Усны-Эхийн Сарангэрэл, ШУА, Информатикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

МГФЗЗХ-ны удирдах зөвлөлийн гишүүд:

 • Нанзадын Ган-Эрдэнэ, Геокад ХХК захирал
 • Жамьяангийн Алтанцэцэг, Доктор, Профессор
 • Цэрэнсангийн Дашзэвгэ, Магистр, ММССан
 • Цоодолын Мөнхтогтох, Магистр, Геомастер ХХК захирал
 • Бяруузаны Эрдэнэбаатар, Магистр, Топсурвэй ХХК захирал
 • Бандихүүгийн Мөнхзул, Магистр, АСМЕ Мон ХХК захирал
 • Пэрэнлэйн Болдбаатар, ГХГЗЗГ-ын хэлтсийн дарга

2004-2009 он

 • Тэргүүн Нанзадын Ган-Эрдэнэ, Геокад ХХК захирал
 • Гүйцэтгэх захирал Жунайн Санжаажамц, Геокарт ХХК захирал

МГЗЗХ-ны удирдах зөвлөлийн гишүүд:

 • Балдангийн Дэмбэрэл, ГХГЗЗГ-ын мэргэжилтэн
 • Доктор Усны-Эхийн Сарангэрэл, ШУА. Информатикийн хүрээлэн
 • Доктор Майдаржавын Ганзориг, ШУА. Информатикийн хүрээлэн
 • Доктор Мижиддоржийн Саандар, Мон Мэп ХХК захирал
 • Дамдинхүүгийн Цэдэндорж, Аэрогеодези ХК захирал
 • Яндагийн Сандагдорж, Зураг Зүй ХК захирал
 • Пэрэнлэйн Болдбаатар, ГХГЗЗГ-ын хэлтсийн дарга
 • Докторант Чойжилын Цэрэнбат, Инженер Геодези ХХК захирал

1997-2004 он

 • Тэргүүн Усны-Эхийн Сарангэрэл, ШУТИС. УУИС-ийн аспирант
 • Дэд тэргүүн доктор Майдаржавын Ганзориг, ШУА. Информатикийн хүрээлэн, захирал

МЗЗХ-ны удирдах зөвлөлийн гишүүд:

 • Н.Орших, УГЗЗГ, Зураг зүйн үйлдвэр, редакци – зохиолтын группын дарга
 • Д.Нарангэрэл, ШУА. Информатикийн хүрээлэн
 • Доктор Д.Эрдэнэцэцэг, МУИС. Газарзүйн сургуулийн багш
 • П.Буриад, Геоинженеринг ХХК, захирал
 • Доктор, профессор Р.Мижиддорж, ОС ТМ ХХК, захирал
 • Д.Ганбаатар, Байгал орчны яам. Гадаад харилцааны хэлтэс
 • Доктор Д.Цэдэндаш, ШУА. Ботаникийн хүрээлэн