Гишүүд

Удирдах зөвлөл

 1. Цэрэнсанги овогтой Дашзэвгэ, Магистр, Холбооны тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн дарга, Монгол улсын зөвлөх инженер
 2. Дүгэрсүрэн овогтой Мөнхбаяр, Гүйцэтгэх захирал, Мэргэшсэн инженер
 3. Нанзад овогтой Ган-Эрдэнэ, Магистр, Геокад ХХК захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер
 4. Баатар овогтой Энхтүвшин, Магистр, Геомон Инженеринг ХХК захирал
 5. Оросоо овогтой Хосбаяр, Геосурвэй ХХК захирал, Мэргэшсэн инженер
 6. Дашовогтой Оюунцэцэг, Доктор, Тэргүүлэх профессор, ШУТИС, УУИС, Монгол улсын зөвлөх инженер
 7. Жамъяан овотой Алтанцэцэг, PhD, Дэд Профессор, БХБЯ ШУТехнологи Ногоон хөгжил зөвлөлийн гишүүн, Баясахсурвэй ХХК захирал
 8. Юмбаяр овогтой Чүлтэм, Магистр, Геомеп ХХК захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер
 9. Сэрээдэндэв овогтой Ганчимэг, Магистр, Кадсурвэй ХХК захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер
 10. Чойжил овогтой Цэрэнбат, Магистр, Инженер геодези ХХК ерөнхий захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер
 11. Доржпалам овогтой Лүндэнбат, Магистр, Дирекцион ХХК захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер
 12. Дашдорж овогтой Даваажаргал, Магистр, Нийслэлийн Зураг Төслийн хүрээлэнд инженер
 13. Алтангэрэл овогтой Долгорсүрэн, Топсурвэй ХХК ахлах инженер, Мэргэшсэн инженер


Хамтрагч байгууллагууд