Сургалт, судалгааны зөвлөл


Сургалт, судалгааны зөвлөл нь холбооны удирдах зөвлөлийн бүтцийн нэгж бөгөөд дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

  1. П.Эрдэнэчимэг - Зөвлөлийн дарга
  2. Я.Алтаншагай - Гишүүн
  3. Б.Гансүх - Гишүүн
  4. Б.Ганчимэг - Гишүүн

Сургалт, судалгааны зөвлөл нь Холбооны сургалт, судалгааны чиглэлээр хийгдэж буй ажлыг удирдан зохион байгуулах, сайжруулах үндсэн үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргийнхээ хүрээнд дараах үйл ажиллагааг явуулдаг. Үүнд:

  • Холбооноос зохион байгуулагдах Зөвлөх болон мэргэшсэн инженерүүдийн багц цаг тооцох сургалтын жлиийн төлөвлөгөөг батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг чанартай зохион байгуулах;
  • Мэргэжлийн чиглэлийн дагуу зохион байгуулагдах эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, сургалтын талаархи мэдээллийг гишүүдэд тогтмол, шуурхай хүргэж байх;

2022-10-03

ЭНЭ МЭДЭЭНД ӨГӨХ ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ?

Сэтгэгдэл бичээгүй байна.

нэвтрэх Системийн хэрэглэгч санал сэтгэгдэл үлдээх боломжтой.