Санал өгөх, хүсэлт гаргах


Холбооны цахим системээр дамжуулан боловсруулж буй баримт бичигт санал өгөх, мөн зөвлөл, бүрэлдэхүүнд цахим хүсэлт гаргана. 

Цахим системээр мэргэшсэн зөвлөх инженерүүдийн салбарын баримт бичиг боловсруулахад оролцсон байдал, норм дүрэм боловсруулсан тухай багц цагийн тайланг гаргаж, үнэлгээнд харгалзах юм. 

2022-10-20

ЭНЭ МЭДЭЭНД ӨГӨХ ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ?

Сэтгэгдэл бичээгүй байна.

нэвтрэх Системийн хэрэглэгч санал сэтгэгдэл үлдээх боломжтой.