2020 онд зохион байгуулсан сургалтын тайлан


  МГФЗЗХолбоо нь Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 200 дугаар тушаалын дагуу 2020 оны 09 дугаар сарын 30-наас 10 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд Геодезийн хэмжилт, зураглал, агаарын зураглал боловсруулалт, зураг зүйн хүрээний “зөвлөх болон мэргэшсэн” зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд заавал болон сонгон суралцах багц цаг тооцох сургалтуудыг 2020 онд нийт 4 удаа зохион байгуулсан.

Зөвлөх болон мэргэшсэн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан багц тооцох сургалтыг 2020 оны 09-р сарын 30-наас 10-р сарын 16-ны өдрүүдэд Барилгын хөгжлийн төвийн /ЧД-ийн 2-р хороо, Барилгын хөгжлийн төв/-ийн 310, 311 тоотуудад, МГФЗЗхолбооны байр / Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Их тойруу 15, Ренталон ХХК-ний байр 424 тоот/ танхимуудад зохион байгуулсан.

Тус сургалтанд: Монгол улсын зөвлөх болон мэргэшсэн инженерүүд дараах сэдвүүдээр лекц уншиж, хичээл заалаа.

Хичээл заасан багш нарын нэрс: Т.Балжинням, Б.Эрдэнэбаатар, Б.Энхтүвшин, Ю.Чүлтэм, Г.Нарантуяа, С.Энхтуяа, Д.Мөнхцэцэг, Б.Мөнхзул, Б.Түвшинбаяр, Н.Адилбиш, Б.Болормаа, О.Хосбаяр, П.Эрдэнэчимэг, П.Алтанцэцэг, Н.Хаш-Эрдэнэ, Б.Амарзаяа, Ч.Бурмаа, Э.Энххуяг

               “ЗӨВЛӨХ” ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ БАГЦ ЦАГ ТООЦОХ СУРГАЛТАНД:

 • Глобал геодезийн бодлогууд
 • Газар зүйн нэрийн тодруулалт
 • GNSS-ийн сүлжээний тэгшитгэн бодолт
 • Геоидын загварын нарийвчлал, үнэлгээ
 • Геодезийн хэмжилт зураглалын нарийвчлал, түүний хэрэглээ
 • Барилга байгууламжийн суулт, хэв гажилт тодорхойлох арга зүй, нарийвчлал
 • GPS/GNSS-ийн сүлжээ, БАСС байгуулах үндсэн шаардлага
 • Дунд масштабын байр зүйн зураглал, тодруулалт
 • Барилгын геодезид хийгдэх геодезийн хэмжилтүүд
 • МУ-ын нутаг дэвсгэр дээрх хүндийн хүчний судалгаа
 • ГЗЗ-ийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа норм дүрм, стандарт, журам
 • Геодезийн ажлын техникийн аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгаалал, мэргэжлийн ёс зүй

             “МЭРГЭШСЭН” ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ БАГЦ ЦАГ ТООЦОХ СУРГАЛТАНД:

 • Монгол орны геодезийн сүлжээ байгуулах аргууд
 • GPS/GNSS-ийн сүлжээ, түүний шинэчлэлт, сайжруулалт
 • I, II ангийн нивелирдлэгийн хэмжилтэд тавигдах шаардлага
 • Барилга, авто болон төмөр замын геодезийн ажил
 • Хэмжилтийн нарийвчлал, алдаа, дундаж квадрат алдаа
 • Газрын гадаргуугийн өндрийн загвар DEM/DTM үүсгэх, засварлах
 • Ортофото, зүймэл ортофото, зөв ортофото үүсгэх
 • Гравиметрийн сүлжээ, хэмжилт, Монгол орны геоидын өндрийн загвар боловсруулалт, хэрэглээ, ач холбогдол
 • Өндрийн сүлжээний хэмжилт, боловсруулалт
 • Геодезийн ажлын техникийн аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгаалал, мэргэжлийн ёс зүй
 • ГЗЗ-ийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа норм дүрэм, стандарт, журам
 • Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр зураглал үйлдэх, боловсруулах
 • Байр зүйн зургийн тогтолцоо хоорондын хөрвүүлэлт

             “МЭРГЭШСЭН” ЗЭРЭГ СУНГАХ БАГЦ ЦАГ ТООЦОХ СУРГАЛТАНД:

 • Геодезийн болон бусад салбарт нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжийг ашиглах боломж, хэрэглээний тухай
 • Геодези, зураг зүйн салбарын хууль эрх зүйн орчны шинэчлэлт
 • Геодезийн хэмжилтийн нарийвчлалын үнэлгээ
 • Геоидын загварын нарийвчлал, үнэлгээ
 • Хиймэл дагуулын мэдээнээс байр зүйн элементийг товлох
 • Matlab, тоон зургийн боловсруулалт
 • Газар зүйн мэдээллийн системийн орон зайн дүн шинжилгээ
 • Инженер геодезийн ажлын нарийвчлал
 • Хамгийн бага квадратын арга, Нивелирийн сүлжээний тэгшитгэн бодолт
 • Геодези, зураг зүйн тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулга, ач холбогдол

             “МЭРГЭШСЭН” ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ ИНЖЕНЕРҮҮДЭД СОНГОН СУРАЛЦАХ БАГЦ ЦАГ ТООЦОХ СУРГАЛТАНД:

 • Барилга, замын геодезийн хэмжилтүүд
 • 3н хэмжээст лазер сканнерын хэрэглээ /Уул уурхайд/
 • Геодезид хэрэглэгдэж буй шинэ техник, технологи
 • GNSS станцууд, мэдээлэл боловсруулалт, геодинамик судалгаа
 • Нээлттэй эх үүсвэрээс хиймэл дагуулын мэдээ татах, боловсруулах
 • Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдэг /Масштаб 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 MNS6702:2017/
 • Маркетинг ба менежмент
 • Нислэгийн зураг, нислэгийн зурагт дүрслэгдэх элементүүд
 • Архивын албан бичиг хөтлөлт, төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалт
 • Геодези, зураг зүйн салбарын олон улсын хөгжлийн чиг хандлага

сэдвүүдийн хүрээнд лекц, семинарын хэлбэрээр явагдсан.

 

             Сургалтанд /ЗИ горилох-7, ЗИ сунгах-4/, /МИ горилох-10, МИ сунгах-12, МИ сонгон-26/ нийт 59 инженерийг хамруулж, 5 багц цаг хангасан гэрчилгээ олгосон.

img

Хавсралт 1: татах

2020-09-30

ЭНЭ МЭДЭЭНД ӨГӨХ ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ?

Сэтгэгдэл бичээгүй байна.

нэвтрэх Системийн хэрэглэгч санал сэтгэгдэл үлдээх боломжтой.