МГФЗЗХ-ны нэрэмжит спортын 5 төрөлт тэмцээний удирдамж болон урилгыг орууллаа

Монголын геодези фотограмметр зураг зүйн холбооноос “Геодези зураг зүйн ажлын үнэ- үнийн бодлого” сэдэвт хэлэлцүүлэг 11-р сарын 2нд амжилттай зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт төр, хувийн хэвшилийн 60 орчим төлөөлөл оролцон …

Геодези 2022 улсын олимпиад ШУТИС-д 2022.04.30-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Тус олимпиадад Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Их засаг олон улсын их сургууль, Үндэсний техникийн …

Зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох, сунгах сургалт 5-р сарын 2 нд эхэллээ.

МГФЗЗХолбоо нь Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 200 дугаар тушаалын дагуу Геодезийн хэмжилт, зураглал, …

Зайнааас тандан судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах тухай

Монгол улсад Азийн зайнаас тандан судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2022 оны 10-р сарын 3-аас 7-ны өдрүүдэд Улаанбаатар …