“МОНГОЛЫН ГЕОДЕЗИ, ФОТОГРАММЕТР, ЗУРАГ ЗҮЙН ХОЛБОО”-ны нэрэмжит “Шилжин явах цом-2019” спортын 5 төрөлт 16 дахь удаагийн тэмцээнийг  “ГЕО-АКСИС” ХХК-тай хамтарч 2019 оны 11 дүгээр сарын 30, 2019 оны 12 сарын 01-ны …

Сүхбаатарын талбайд Барилга хот байгуулалтын яамны нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцлоо. 2019 оны 09 сарын 23-25-нд Сүхбаатарын талбайд Барилга хот байгуулалтын яамны нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцсон.

Хятадын Газарзүйн мэдээллийн холбооны урилгаар БНХАУ-ын Зухай хотод холбооны гишүүд хуралд суулаа. 2019 оны 07 сарын 22-28-ны хооронд Хятадын Газарзүйн мэдээллийн холбооны урилгаар БНХАУ-ын Зухай хотод Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүд, …

МОНГОЛ-ХЯТАДЫН АНХДУГААР ФОРУМ-ыг зохион байгуулахад УЗ-ын хурлуудыг хийлээ.

"ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖИЛ" СЭДЭВТ МОНГОЛ-ХЯТАДЫН АНХДУГААР ФОРУМ-ыг зохион байгуулахад УЗ-ын хурлуудыг хийв.

"ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖИЛ" СЭДЭВТ МОНГОЛ-ХЯТАДЫН АНХДУГААР ФОРУМ-ыг зохион байгуулахад УЗ-ын хурлуудыг хийв.

ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ганхүү, Ганхуяг дарга, Лувсан дарга, Адилбиш дарга, Мөнхцэцэг дарга нартай уулзалт хийлээ.

 ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ганхүү, Ганхуяг дарга, Лувсан дарга, Адилбиш дарга, Мөнхцэцэг дарга нартай уулзалт хийлээ. Уулзалтаар багаж …