Гишүүд болон гишүүн компанийн ИТА та бүхэн Холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг сайжруулахад шаардлагатай дотоод журмын төслүүдэд саналаа өгч, хамтран ажиллана уу.

2023-09-06 Уншсан: 51

МГФЗЗХ-ны шагнал олгох журам

Сургалт зохион байгуулах журам.