Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

Монгол улсад Азийн зайнаас тандан судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2022 оны 10-р сарын 3-аас 7-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдах юм байна. Тус хуралтай холбоотой мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү. 

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/3504/files/2022-04-07_GeoMedeelel.pdf