Сэтгүүлийн шинэ дугаар

ГЕОДЕЗИ сэтгүүлийн 6 дахь, 2019 оны анхны шинэ дугаар хэвлэгдэн гарлаа