Геодезчидын хөшөө

Геодези зурагзүйн салбар үүсч хөгжсөний 90-н жилийг ойг угтаж Астроном геодезийн сүлжээний пүнктийг сэргээх, мөн энэ талбайг Геодезичидын талбай болгох саналыг ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн. Та бүхэн саналаа өгнө үү.