WORLD SURVEYOR DAY-2019

Уулзалтанд ГЗБГЗЗГ-ийн төлөөлөл,  их дээд сургуулийн багш нар болон 29 компаний нийт 43 хүн оролцож цаашид хийгдэх ажлуудын талаар нээлттэй ярилцлага хийлээ.