Багц тооцох сургалт

2019.03.20-оос 2019.03.26-ны хооронд МГФЗЗХолбооноос салбарын мэргэжилтнийг давтан сургах багц тооцох сургалтыг зохион байгууллаа.

Зөвлөх инженерүүдийн сургалт.

Мэргэшсэн инженерүүдийн сургалт