Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн анхааралд

Зэрэг горилох болон сунгах шалгалт болох тул холбогдох материалаа ирүүлнэ үү.