”Геодези-2019“ геодезийн улсын олимпиад

2019 оны 04 сарын 21-д ШУТИС, ГУУС-ийн Геодезийн салбар, Барилга хот байгуулалтын яам, ГЗБГЗЗГазар, МГФЗЗХолбооноос хамтран зохион байгуулж байгаа Геодезийн улсын олимдиад болно. Олимпиадад “Геодези” хөтөлбөрөөр суралцдаг, сургалтын хөтөлбөрт нь геодезийн хичээлүүд багтсан их, дээд сургууль, коллежийн оюутнууд оролцох боломжтой юм. Олимпиадад оролцогчдийн мэдүүлгийг 4 дүгээр сарын 20 хүртэл хүлээж авна.