Бүгд найрамдах Турк улсын геодезийн инженер, бизнес эрхлэгчдийн холбоо, Кона мэдээлэл технологийн их сургуулийн профессор,  Газрын бүртгэл, кадастрын ерөнхий газрын Зурагжуулалт, зураг зүйн хэлтсийн төлөөлөгчидтэй уулзалт хийлээ.

2019 оны 05 сарын 16-нд Бүгд найрамдах Турк улсын геодезийн инженер, бизнес эрхлэгчдийн холбоо, Кона мэдээлэл технологийн их сургуулийн профессор,  Газрын бүртгэл, кадастрын ерөнхий газрын Зурагжуулалт, зураг зүйн хэлтсийн төлөөлөгчидтэй уулзалт хийлээ.