card
СОНГОН суралцах багц цагийн сургалт

СОНГОН суралцах багц цагийн сургалт

Бүртгүүлэх хүмүүс холбогдоно уу.

Дэлгэрэнгүй
 Мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалт

Мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалт

Мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалт 4 дүгээр сарын 22-ноос эхлэнэ.

Дэлгэрэнгүй
”Геодези-2019“ геодезийн улсын олимпиад

”Геодези-2019“ геодезийн улсын олимпиад

Геодези-2019 Улсын олимпиадын удирдамжийг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Геодезчидын хөшөө

Геодезчидын хөшөө

Саналаа ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Урлагын наадам зохион байгуулах тухай

Урлагын наадам зохион байгуулах тухай

ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн Урлагын наадам зохион байгуулах тухай албан бичгийг хүргэж байна. Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.

Дэлгэрэнгүй
Гео-Мэдээллийн холбоо

Гео-Мэдээллийн холбоо

Гео-Мэдээллийн холбооноос ирүүлсэн албан бичигтэй танилцана уу. Энэхүү форумд оролцох хүсэлтэй хүн бидэнд хандана уу.

Дэлгэрэнгүй
Хамтран ажиллах тухай

Хамтран ажиллах тухай

Газар зохион байгуулалт, геодези зурагзүйн газраас ирүүлсэн албан бичигтэй танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй