card
Гео-Мэдээллийн холбоо

Гео-Мэдээллийн холбоо

Гео-Мэдээллийн холбооноос ирүүлсэн албан бичигтэй танилцана уу. Энэхүү форумд оролцох хүсэлтэй хүн бидэнд хандана уу.

Дэлгэрэнгүй
Хамтран ажиллах тухай

Хамтран ажиллах тухай

Газар зохион байгуулалт, геодези зурагзүйн газраас ирүүлсэн албан бичигтэй танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй