card
/

Мэдээ мэдээлэл

Гишүүнчлэлийн анкет бөглөх

Бүртгүүлэх
ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГЗҮЙН салбарын ажилтны II зөвөлгөөн

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГЗҮЙН салбарын ажилтны II зөвөлгөөн

Сонгон суралцах багц цагийн сургалт

Сонгон суралцах багц цагийн сургалт

Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдэг, масштаб, стандартын талаарх хэлэлцүүлэг болно.

Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдэг, масштаб, стандартын талаарх хэлэлцүүлэг болно.

ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн албан бичиг

ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн албан бичиг

СОНГОН суралцах багц цагийн сургалт

СОНГОН суралцах багц цагийн сургалт

 Мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалт

Мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалт

”Геодези-2019“ геодезийн улсын олимпиад

”Геодези-2019“ геодезийн улсын олимпиад

Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн анхааралд

Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдийн анхааралд

Геодезчидын хөшөө

Геодезчидын хөшөө

Урлагын наадам зохион байгуулах тухай

Урлагын наадам зохион байгуулах тухай

Гео-Мэдээллийн холбоо

Гео-Мэдээллийн холбоо

Хамтран ажиллах тухай

Хамтран ажиллах тухай