card
/

Мэдээ мэдээлэл

Гишүүнчлэлийн анкет бөглөх

Бүртгүүлэх
“ШИНЭЭР ТАВИГДАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ТӨМӨР ЗАМЫН ДАГУУ GPS-ИЙН СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ, 1:25000 МАСШТАБТАЙ БАЙР ЗҮЙН ЗУРАГ ЗОХИОХ” ТӨСЛИЙН ҮР ДҮНГ ХҮЛЭЭН АВАХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦЛОО.

“ШИНЭЭР ТАВИГДАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ТӨМӨР ЗАМЫН ДАГУУ GPS-ИЙН СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ, 1:25000 МАСШТАБТАЙ БАЙР ЗҮЙН ЗУРАГ ЗОХИОХ” ТӨСЛИЙН ҮР ДҮНГ ХҮЛЭЭН АВАХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦЛОО.

“Монголын Геодези, зураг зүйчдийн нэрэмжит талбай, хөшөө”-ний нээлт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

“Монголын Геодези, зураг зүйчдийн нэрэмжит талбай, хөшөө”-ний нээлт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Монгол улсад Геодези, зураг зүйн салбар үүсч хөгжсөний 90 жил, Төрийн захиргааны байгууллага үүссэний 50 жилийн ойг тохиолдуулан холбооноос зохион байгуулж буй арга хэмжээнүүд

Монгол улсад Геодези, зураг зүйн салбар үүсч хөгжсөний 90 жил, Төрийн захиргааны байгууллага үүссэний 50 жилийн ойг тохиолдуулан холбооноос зохион байгуулж буй арга хэмжээнүүд

Ахмад, залуу үеийн уулзалтыг зохион байгууллаа.

Ахмад, залуу үеийн уулзалтыг зохион байгууллаа.

 АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН амжилттай болж өндөрлөлөө.

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН амжилттай болж өндөрлөлөө.

2019онд шагнагдсан инженер техникчүүд

2019онд шагнагдсан инженер техникчүүд

МГФЗЗХолбооны нэрэмжит “Шилжин явах цом-2019” спортын 5 төрөлт тэмцээнийг зохион байгууллаа.

МГФЗЗХолбооны нэрэмжит “Шилжин явах цом-2019” спортын 5 төрөлт тэмцээнийг зохион байгууллаа.

ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛТ, ЗУРАГЛАЛЫН ИНЖЕНЕРИЙН

ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛТ, ЗУРАГЛАЛЫН ИНЖЕНЕРИЙН "ЗӨВЛӨХ БОЛОН МЭРГЭШСЭН" ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ СОНГОН СУРАЛЦАХ БАГЦ ЦАГ ТООЦОХ СУРГАЛТ 2019 3.20-3.26

Гео-форум

Гео-форум

Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалт

Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалт

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГЗҮЙН салбарын ажилтны II зөвөлгөөн

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГЗҮЙН салбарын ажилтны II зөвөлгөөн

Сонгон суралцах багц цагийн сургалт

Сонгон суралцах багц цагийн сургалт

Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдэг, масштаб, стандартын талаарх хэлэлцүүлэг болно.

Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдэг, масштаб, стандартын талаарх хэлэлцүүлэг болно.

ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн албан бичиг

ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн албан бичиг

СОНГОН суралцах багц цагийн сургалт

СОНГОН суралцах багц цагийн сургалт