ХУЗ-ын 2018 оны хурал
 1. 2018 оны 11 сарын 28-нд бүх гишүүдийн ээлжит бөгөөд сонгуульт хурал зохион байгуулагдаж холбооны удирдах зөвлөлийн 3 гишүүнийг шинээр сонгосон.
 2. 2018 оны 12 сарын 03-нд шинээр сонгогдсон ХУЗ-ийн гишүүдийн анхны хурал болж тэргүүнийг сонгосон.
 3. 2018 оны 12 сарын 07-нд ХУЗ-ийн гишүүдийн хурал болж доорхи асуудлуудыг хэлэлцэж баталсан болно.
 • МГФЗЗХ-ны Гүйцэтгэх захирлыг томилох
 • МГФЗЗХ-ны дүрмэнд өөрчлөлт оруулах
 • МГФЗЗХ-ноос 2019 онд Мэргэшсэн болон зөвлөх инженерүүдийн зэрэг горилох, ахиулах сургалтын төлөвлөгөө хэлэлцэх
 • БХБЯ-ны шагналд нэр дэвшүүлэх
 • МГФЗЗХ-ны “Геодези Зураг зүй” сэтгүүл  гаргах
 • Вэб хуудас гаргах
 • 2018 оны шинэ жилийн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай
 1. 2018 сарын 12 сарын 19-нд ХУЗ-ийн гишүүдийн хурал болж доорхи асуудлуудыг хэлэлцэж баталсан болно.
 • Гүйцэтгэх захирлаар Ю.Чүлтэмийг томилсон.
 • Дүрмийн хэлэлцүүлгийг хийсэн.
 • Сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн
  • Т.Балжинням – редактор
  • Ю.Чүлтэм
  • Д.Оюунцэцэг
  • Б.Алтантуяа
  • П.Эрдэнэчимэг
  • Д.Түвшинбаяр
  • Ц.Дашзэвгэ нарыг гишүүдээр сонгосон
 • Шинэчлэн батлагдах дүрэмтэй холбоотойгоор холбооны 4-н зөвлөлийн гишүүдийг томилсон.
  • Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн зөвлөлийн даргаар Ц.Дашзэвгэ
  • Олон нийт, дотоод үйл ажиллагааны зөвлөлийн даргаар Д.Батжил
  • Сургалт судалгааны зөвлөлийн даргаар Д.Оюунцэцэг
  • Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны зөвлөлийн даргаар П.Алтанцэцэг
 • Шинээр зөвлөлүүдийг байгуулж, гишүүд дарга нарыг томилсонтой холбоотойгоор 2019 онд хийгдэх ажлуудын төслийг хэлэлцлээ.
 • Холбоонд байдаг батлагдсан журмуудын танилцуулгыг хийлээ.
 • Чандмань сүрвэй ХХК-аас ирүүлсэн албан бичгийг танилцуулан хэлэлцүүлэг хийлээ.
 • Холбооны шинэ жилийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах талаар ярилцлаа.