ХУЗ-ын 3-р сарын хурал
 1. 2019 оны 03 дугаар сарын 13-нд ХУЗ-ийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ.
  • World Surveyor Day-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
  • Салбарын ажилтны 2-р зөвлөгөөний талаар
  • ХУЗ-ын гишүүн Эрдэнэбаатар танилцуулга хийнэ
  • Холбооноос зохион байгуулах сургалт талаар Сургалт судалгааны зөвлөлийн дарга Оюунцэцэг танилцууллаа.
  • Холбооны вэб сайтыг тогтмол ажиллуулах талаар ярилцлаа.
  • Холбооны гишүүнчлэлийн бүртгэлийг шинэчлэх талаар хэлэлцлээ.
  • Шагналын талаар
  • Бусад танилцуулга

     2. 2019 оны 03 дугаар сарын 27-нд ХУЗ-ын ээлжит хурлаар сургалт явуулах журмын төсөлд дараах өөрчлөлтүүдийг орууллаа.

 • Шалгалтын нэрийг Түвшин тогтоох шалгалт гэж нэрлэнэ
 • Шалгалтанд  ирц 75% -аас дээш бол оруулна
 • Шалгалтын үнэлгээг хамгийн өндөр онооноос хувилж бодно. 75%-аас дээш оноо авбал тэнцэнэ.
 • Сургалтанд суух хүмүүс 1-р сарын 15-аас өмнө Холбоонд өргөдлөө өгнө.
 • Холбоо, мэргэжлийн хүрээнд сургалт явуулах сонирхолтой гишүүн болон гишүүн бус байгууллага, хувь хүнтэй хамтран ажиллана. Хамтран ажиллах журмыг УЗ-ын тогтоолоор шийдвэрлэнэ. Тогтоолын төслийг бэлдэхийг Г.Ганбатад даалгав.
 • Сургалт явуулах газартай гэрээ хийж хамтран ажиллана.