Сэтгүүлийн сүүлийн дугаарууд

ГЕОДЕЗИ сэтгүүл маань нийт 5 дугаартай, газрын харилцаа сэтгүүлийн тусгай дугаартай нийлээд 6 сэтгүүл хэвлэгдээд байна. Хамгийн сүүлд 2019 оны 01 сард сэтгүүлийн шинэ дугаар гарсан.