Сэтгүүлийн тусгай дугаар

Аливаа нэг мэргэжлийн салбар биеэ даасан шинжийг тодорхойлогч хэдэн үзүүлэлтийн нэг нь мэргэжлийн чиглэлийн сэтгүүлтэй байх хэмээн үздэг олон улсын туршлага байдаг тул МГФЗЗХ нь мэргэжлийн сэтгүүлтэй болсон бөгөөд ээлжит дугаараа Геодези, зураг зүйн салбарын ажилтны улсын хоёрдугаар зөвөлгөөний материалаар бэлтгэлээ.