Хятадын Газарзүйн мэдээллийн холбооны урилгаар БНХАУ-ын Зухай хотод холбооны гишүүд хуралд суулаа.

2019 оны 07 сарын 22-28-ны хооронд Хятадын Газарзүйн мэдээллийн холбооны урилгаар БНХАУ-ын Зухай хотод Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүд, Ахмадын зөвлөл, Залуу инженерийн клубын 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр өөрсдийн зардлаар хуралд оролцов.