Монголын геодези, фотограмметр, зурагзүйн холбооны гишүүн байгууллагуудаас Улсын Онцгой Коммист хандив хүргүүллээ.

Монголын геодези, фотограмметр, зурагзүйн холбооны гишүүн байгууллагуудаас гурван сая төгрөгийн 20 мянган ширхэг эмнэлгийн зориулалттай амны хаалтыг Улсын Онцгой комисст хүлээлгэн өглөө.