card
Барилга хот байгуулалтын яамны сайд Б.Мөнхбаатартай өглөөний уулзалт зохион байгууллаа.

Барилга хот байгуулалтын яамны сайд Б.Мөнхбаатартай өглөөний уулзалт зохион байгууллаа.

Салбарын төлөөлөл Барилга хот байгуулалтын яамны сайд Б.Мөнхбаатартай өглөөний уулзалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжил танилцуулах өдөрлөг

Мэргэжил танилцуулах өдөрлөг

Мэргэжил танилцуулах өдөрлөг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ БОЛОН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ  СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

ЗӨВЛӨХ БОЛОН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

Зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох, сунгах сургалт 5-р сарын 2 нд эхэллээ.

Дэлгэрэнгүй
Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

Зайнааас тандан судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
УРИЛГА

УРИЛГА

МОНГОЛЫН ГЕОДЕЗИ, ФОТОГРАММЕТР, ЗУРАГ ЗҮЙН ХОЛБООНЫ ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН СИСТЕМИЙГ ЦАХИМ БОЛГОХ

Дэлгэрэнгүй
“Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан”-гийн үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдан боловсруулагдаж буй  “Кадастрын зураглалын ажил” /БНбД 11-11-16/ барилгын норм ба дүрмийг шинэчлэн боловсруулж байна.

“Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан”-гийн үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдан боловсруулагдаж буй “Кадастрын зураглалын ажил” /БНбД 11-11-16/ барилгын норм ба дүрмийг шинэчлэн боловсруулж байна.

Өдрийн мэнд, “Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан”-гийн үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдан боловсруулагдаж буй “Кадастрын зураглалын ажил” /БНбД 11-11-16/ барилгын норм ба дүрмийг шинэчлэн боловсруулж байна. Энэхүү баримт бичгийн төсөлд тусгах саналаа 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ний өдрийн дотор ирүүлж бидний ажилд дэмжлэг үзүүлнэ үү. Жич: Нормын төсөл хавсралтаар хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Геодези, зураг зүйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгоход тооцох багц цаг тооцох , сургалт зохион байгуулах журам болон МГФЗЗХ-ны шагнал олгох журам шинэчлэгдэн батлав.

Геодези, зураг зүйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгоход тооцох багц цаг тооцох , сургалт зохион байгуулах журам болон МГФЗЗХ-ны шагнал олгох журам шинэчлэгдэн батлав.

Геодези, зураг зүйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгоход тооцох багц цаг тооцох , сургалт зохион байгуулах журам болон МГФЗЗХ-ны шагнал олгох журам шинэчлэгдэн батлав. Сайтын хууль, эрх зүй хэсгээс орж та бүхэн танилцана уу. http://magpc.mn/law

Дэлгэрэнгүй
Газар зүйн мэдээлэл. Зам тээврийн сүлжээний орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 18-18

Газар зүйн мэдээлэл. Зам тээврийн сүлжээний орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 18-18

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Газрын салбарын стандартчиллын техникийн хороо /TC-36/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Газар зүйн мэдээлэл. Газар зүйн нэрийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 17-18

Газар зүйн мэдээлэл. Газар зүйн нэрийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 17-18

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Газрын салбарын стандартчиллын техникийн хороо /TC-36/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Газар зүйн мэдээлэл. Хүн ам, нийгмийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт /WM/ стандартын төсөлд санал авч байна. 16-18

Газар зүйн мэдээлэл. Хүн ам, нийгмийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт /WM/ стандартын төсөлд санал авч байна. 16-18

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Газрын салбарын стандартчиллын техникийн хороо /TC-36/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Газар зүйн мэдээлэл. Хөрсний орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 15-18

Газар зүйн мэдээлэл. Хөрсний орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 15-18

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Газрын салбарын стандартчиллын техникийн хороо /TC-36/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй