card
ХУЗ-ын 4-р сарын хурал

ХУЗ-ын 4-р сарын хурал

ХУЗ-ын 4-р сарын хурал

Дэлгэрэнгүй
ХУЗ-ын 3-р сарын хурал

ХУЗ-ын 3-р сарын хурал

3 дугаар сарын хурлын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
ХУЗ-ын 2 дугаар сарын ээлжит хурал

ХУЗ-ын 2 дугаар сарын ээлжит хурал

ХУЗ-ын 2 дугаар сарын хурлын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
ХУЗ-ын 1 дүгээр сарын хурал

ХУЗ-ын 1 дүгээр сарын хурал

ХУЗ-ын 1 дүгээр сарын хурлын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
ХУЗ-ын 2018 оны хурал

ХУЗ-ын 2018 оны хурал

ХУЗ-ын 2018 оны хурлаар хэлэлцэж шийдсэн ажлуудыг танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй