tag Агуулга Нийтэлсэн
Мгфззхолбооны дүрэм
Баталгаажуулсан:    Холбооны удирдах зөвлөлийн дарга                                                          О.Хосбаяр   МГФЗЗХ-ны 2022 оны 05-р сарын 03-ны өдрийн ХУЗ-ийн xурлаар шинэчлэн батлав.   МОНГОЛЫН ГЕОДЕЗИ, ФОТОГРАММЕТР, ЗУРАГ ЗҮЙН ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ Монгол улсын Геодези, зураг зүйн салбарын хувьд дэлхий дахины нийгэм, эдийн засгийн үсрэнгүй хөгжил, эрс шинэчлэлттэй уялдан зайлшгүй хөгжих шаардлага урган гарч байгаа билээ. Энэхүү хэрэгцээ, шаардл
2024-01-31
Холбооны шагналын журам
МОНГОЛЫН ГЕОДЕЗИ, ФОТОГРАММЕТР, ЗУРАГ ЗҮЙН ХОЛБООНЫ  ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл Зорилго: Монгол Улсын Геодези, зураг зүйн салбарыг хөгжүүлэхэд оюун ухаан, эрдэм мэдлэг, идэвх санаачилга гарган, үр бүтээлтэй ажиллаж, онцгой амжилт гаргасан мөн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэн хөгжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулсан гишүүн байгууллага болон иргэнийг шагнуулахаар нэр дэвшүүлэх, тодорхойлох, шийдвэрлэх, гардуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хамрах хүрээ:
2023-12-18
Сургалт зохион байгуулах журам.
Сургалт зохион байгуулах журам.
2022-03-31