Хятадын газарзүйн мэдээллийн нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн нарангэрэл буюу sunshine нэртэй төлөөлөгчтэй уулзалт хийлээ.


Хятадын Газарзүйн мэдээллийн нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн Нарангэрэл буюу Sunshine нэртэй төлөөлөгчтэй уулзалт хийлээ.

05 сарын 15 болон 16-нд Хятадын Газарзүйн мэдээллийн нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн Нарангэрэл буюу Sunshine нэртэй төлөөлөгч ирж 2 өдөр ажиллаж доорх зөвшилцөлд хүрсэний дагуу холбогдох ажлуудыг хийхээр боллоо

a. 6-р сарын 14-нд Хятадаас 24 төлөөлөгч Монгол талаас 130 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй GEO INFORMATION FORUM-ыг Blue Sky зочид буудалд зохион байгууллахаар тогтов.

b. 6-р сарын 13-нд Хятадын төлөөлөгчдийн хамтаар БХЯ-ны сайд, газрын дарга нартай урьдчилсан уулзалт зохион байгуулахаар тогтов.

c.Бүх зардлыг Хятадын тал гаргана, гэхдээ өдрийн хоолны төрийн байгууллагын 30 хүний зардлыг даахаар тогтов.

d. Манай холбооны зүгээс доорх ажлуудыг хийхээр тогтов.

            i.130 орчим хүнд урилга тараан бүгдийг ирүүлэх

           ii. Монголын талаас тавих илтгэлүүдийг Англи хэл рүү хөрвүүлэн 5 сарын   22-нд илгээх

           iii. Хятадын талаас Англи хэл дээр ирсэн илтгэлүүдийг 6-р сарын 1 гэхэд Монгол хэл рүү хөрвүүлэн Хятад руу илгээх улмаар Хятад тал товхимол гаргах

           iv. 24 төлөөлөгчид урилга илгээх

           v. Төрийн оролцоотой байгууллагын 2 хүний урилгыг тусад нь илгээх

           vi.Зохион байгуулалтын ажилд оролцох, ирц бүртгэх, бэлэг тараах, суудал зохицуулах гэх мэт

           vii. Хурлын хөтлөгчийг хийх

           viii. Хурлын удирдагчийг хийх

           ix.  ТВ урих

           x.  22ноос өмнө санамж бичгийн төсөл бэлтгэх

           xi. Хятад талаас шаардлагатай бусад хэлүүлэх хойшид хамтран ажиллах санаачлага гаргах

          xii. Гаалиар багажнууд орж ирвэл бүрдүүлэлтийг хийх,

e. Хятадын талаас доорх ажлуудыг хийнэ.

1. Зохион байгуулалтын ажлыг ерөнхийд нь хариуцах

2.    Хурлын заалны түрээс

3.    Цайны завсарлага

4.    Үдийн хоол 60 хүн

5.    Синхрон орчуулга болон түүний төхөөрөмж

6.    Мандат, анонс, урилга, товхимол хэвлүүлэх

7.    Гарын бэлэг бэлтгэх эдгээрийн мөнгөн тооцоог хариуцна.

img

Хавсралт 1: татах

2020-05-23

ЭНЭ МЭДЭЭНД ӨГӨХ ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ?

Сэтгэгдэл бичээгүй байна.

нэвтрэх Системийн хэрэглэгч санал сэтгэгдэл үлдээх боломжтой.